Hạo Lan Truyện Sctv9

hao lan truyen sctv9

Hạo Lan Truyện Sctv9 - hao lan truyen sctv9 62 Tập

Phim Hạo Lan Truyện Sctv9 hao lan truyen sctv9 62 Tập cuối kể về hạo lam được viêt lên sách vở và được xuất bản thành phim ảnh. Lý Hạo Lan - con gái Ngự sử Hàm Đan Lý Hách do bị mẹ kế hãm hại và dùng kế ngèo hèn lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, không còn cách nào khác phải lưu lạc đầu khắp nơi, sau đó còn bị bán đi, bị Lã Bất Vi khi đó còn là một thương nhân thuộc tầng lớp thấp kém gặp phải và mua về. Lã Bất Vi đem Lý Hạo Lan dâng tặng cho Tần Vương Tần Dị Nhân khi đó đang làm con tin ở nước Triệu.
Từ khóa:

Từ khóa phim gợi ý:

phim Hạo Lan Truyện Sctv9

xem phim Hạo Lan Truyện Sctv9
phim Hạo Lan Truyện Sctv9 hao lan truyen sctv9 62 Tập


Phim hot